Ing. Jan Mynář, CFA

Celý život se pohybuji v různých formách investování, a investice jsou mou zábavou i prací bezmála 13 let. V roce 2008 jsem začal působit na finančních trzích, se specializací na opce a deriváty, a po několika letech přešel do asset managementu na pozici portfolio manažera v jedné z největších finančně-poradenských firem v ČR. Následně mě však osud zavál do segmentu private equity, kde jsem působil posledních deset let až na úrovni partnera fondu. V průběhu této mise jsem řídil několik akvizic v řádu vyšších jednotek miliard Kč v různých zemích Evropy. Okolnosti na trhu rovněž zapříčinily, že  jsem v rámci tohoto období strávil 3 roky na pozici CEO mezinárodní engineeringové skupiny s obratem přesahujícím 100 milionů EUR, se sídlem v ČR a dceřinými společnostmi například v Rusku, Německu či Švýcarsku. Po deseti letech jsem se však rozhodl vrátit domů, na severní Moravu, a spolu s kolegy, kteří byli v podobné fázi života, zkusil vybudovat něco výjimečného. Investice, finance a reality nás všechny pojí dohromady a toto spojení je reflektováno i v naší holdingové struktuře. 

Ve volných chvílích se věnuji rodině a také Ironman triatlonu, který se stal mou druhou vášní a reflexí na mou celoživotní filozofii. Platí totiž, že vše, co v životě dělám, dělám naplno a s těmi nejvyššími cíli, nehledě příliš na překážky a složitost problému před námi. A proto jsem naprosto přesvědčen, že mise BO! bude ta zatím nejúspěšnější.